Tel. +370 37 377138. Faksas: +370 37 377425

El. paštas: kmt@palfinger.lt

Verslo g. 15, Kumpių kaimas, LT 54311 Kauno r., Lietuva

Kėbulų gamybos ekspertai

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

PROJEKTAS „UAB „KMT“ IR UAB „FRAKTAS“ GALIMYBIŲ ĮEITI Į BALTARUSIJOS IR KAZACHSTANO RINKAS PAIEŠKA“

 


UAB “KMT”, gaminanti hidraulinę kėlimo techniką ir užimanti apie 50 proc. Lietuvos multifunkcinių kėbulų rinkos, siekia produkciją realizuoti ne tik Lietuvoje, bet ir ieškoti užsienio partnerių ir dalį produkcijos realizuoti užsienio rinkose. Iki šiol bendrovė pardavimus vykdė tik Lietuvos rinkoje.

Naujų rinkų paieška ypač aktuali ekonominės finansų krizės laikotarpiu, kai investicijos į modernią įrangą Lietuvoje sumažėjo. Atsižvelgdama į šį faktorių bei įgyvendindama savo strateginius tikslus, UAB "KMT" siekia padidinti savo konkurencingumą tarptautinėje rinkoje bei pristatyti savo produkciją Rytų Europos ir Vidurio Azijos rinkose. Šio projekto metu planuojama įsigyti bendrovės eksporto plėtros strategiją, įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimus, kuriuo siekiama nustatyti naujas UAB „KMT“ eksporto galimybes ir sumažinti eksporto riziką. Taip pat projektas apima įmonės įvaizdžio gerinimo veiklas, t.y. planuojama parengti rinkodaros medžiagą, galinčią įmonę padaryti žinomesnę užsienio rinkose bei pristatyti įmonę ir jos produkciją užsienyje vyksiančiose parodose.

 
Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos UAB „KMT“ konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose. Bendras projekto biudžetas sudaro 534 790 litų, įskaitant netinkamas finansuoti išlaidas.

Projekto partneris-UAB "Fraktas", kurio pagrindinė veikla yra sunkiosios klasės, komercinės ir specialiosios paskirties automobilių bei priekabų ir puspriekabių prekyba. Kadangi UAB „KMT“ gaminamos priekabos, anstatai bei kita hidraulinė technika yra pritaikyta būtent sunkiosios ir specializuotos paskirties automobiliams, bendradarbiaudamos bendrovės galės optimizuoti eksporto plėtros išlaidas ir pasiekti geresnių rezultatų eksporto rinkose, kartu ieškodamos naujų klientų, siūlydamos potencialiems klientams pilnai sukomplektuotą produktą (automobilius, parduodamus UAB "Fraktas", bei priekabas ir anstatus, gaminamus UAB "KMT"), sutaupydamos kartu transportuojant produktus į eksporto rinkas.

UAB „KMT“ ir po projekto įgyvendinimo planuoja įmonę ir jos gaminamą produkciją pristatyti tarptautinėse parodose, taip siekiant rasti naujų užsienio partnerių ir įsitvirtinti naujose užsienio rinkose ar išplėsti jau esamas. Taip pat įmonė ketina ir projektui pasibaigus rengti atnaujintus informacinius bukletus ar kitą rinkodaros medžiagą, gerinančią kompanijos įvaizdį ir žinomumą užsienio rinkose. Minėtos ir po projekto įgyvendinimo tęsiamos projekto veiklos leis įmonei sėkmingai eksportuoti savo produkciją į užsienio rinkas.
PRANEŠIMAS SPAUDAI


2013-01-29, Vilnius 
Įmonei „KMT“ ES parama padeda praplėsti eksportą
Baltarusijoje ir Kazachstane
 
Didesnio konkurencingumo tarptautinėse rinkose siekianti UAB „KMT“ užbaigė projektą „UAB „KMT“ IR UAB „FRAKTAS“ GALIMYBIŲ ĮEITI Į BALTARUSIJOS IR KAZACHSTANO RINKAS PAIEŠKA“, kurį iš dalies finansavo ES struktūrinės paramos fondai.
Projekto įgyvendinimo metu buvo dalyvauta parodose Baltarusijoje ir Kazachstane, kuriose surinkta informacija bus naudojama atliekant įmonės plėtros į naujas rinkas tyrimus. Surinkta informacija leido plačiau suvokti eksporto šalių rinkos dėsnius, vartotojų kultūrą, marketingo strategiją ir produktų pozicionavimą, kas sudaro sąlygas tolimesniam eksporto vystymui, pelno augimui, investicinei grąžai ir naujų produktų kūrimui bei jų pateikimui užsienio rinkose.
Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-405 „UAB „KMT“ IR UAB „FRAKTAS“ GALIMYBIŲ ĮEITI Į BALTARUSIJOS IR KAZACHSTANO RINKAS PAIEŠKA“ tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas pasirengiant eksportui į naujas rinkas. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 metų kovo mėn. 2 d.
Projekto metu buvo sukurta internetinė svetainė www.truckbody.lt, kurios suteikta paramos suma buvo 8000 Lt.
Projekto metu buvo įsisavinta daugiau kaip 188 tūkst. Lt – projektą dalinai finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Projektas vykdytas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą, kurios prioritetas - VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.


 

PRANEŠIMAS SPAUDAI2013-01-29, Vilnius
Įmonei „KMT“ ES parama padeda praplėsti eksportą
 
Didesnio konkurencingumo tarptautinėse rinkose siekianti UAB „KMT“ užbaigė projektą „UAB „KMT“ IR UAB „FRAKTAS“ GALIMYBIŲ ĮEITI Į VIDURIO AZIJOS RINKAS PAIEŠKA“, kurį iš dalies finansavo ES struktūrinės paramos fondai.
Projekto įgyvendinimo metu buvo dalyvauta parodose Gruzijoje, Azerbaidžane, Ukrainoje bei Uzbekistane, kuriose surinkta informacija bus naudojama atliekant įmonės plėtros į naujas rinkas tyrimus. Surinkta informacija leido plačiau suvokti eksporto šalių rinkos dėsnius, vartotojų kultūrą, marketingo strategiją ir produktų pozicionavimą, kas sudaro sąlygas tolimesniam eksporto vystymui, pelno augimui, investicinei grąžai ir naujų produktų kūrimui bei jų pateikimui užsienio rinkose.
Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-403 „UAB „KMT“ IR UAB „FRAKTAS“ GALIMYBIŲ ĮEITI Į VIDURIO AZIJOS RINKAS PAIEŠKA“ tikslas - įmonės konkurencingumo stiprinimas pasirengiant eksportui į naujas rinkas. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 metų kovo mėn. 2 d.
Projekto metu buvo įsisavinta daugiau kaip 172 tūkst. Lt – projektą dalinai finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Projektas vykdytas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą, kurios prioritetas - VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.

Web dizainas ir programavimas AMBURIA branding